یادداشت های روزانه

دو کلمه حرف حساب

گور بابای انگیزه شاید به نظر جمله بی ادبانه‌ای باشد یا عجیب یا شاید هم مسخره . ولی باور کنید واقعیت است . اگر بخواهیم

ادامه مطلب »

شعور و شعار

تا حالا به این فکر کردید که این دنیا و اتفاقات جاری در ان نیست که باید نگران ان باشیم . در واقع نحوه تفکر

ادامه مطلب »

قانون های زندگی

تا حالا به این فکر کردید که مهم ترین قانون زندگی قانون لیاقت هاست باور کنید در زندگی انچه را دریافت می کنید که خود

ادامه مطلب »