دی ۲۸, ۱۴۰۱ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

زندگی

کنار قبر پدرش نشست و شیشه گلاب را بر روی سنگ سیاه خالی کرد . به تاریخ نوشته شده نگاه کرد : طلوع و غروب

ادامه مطلب »