خرداد ۲۴, ۱۴۰۲ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اوای سکوت

اتاق سرد بود. سردتر از اونی که از یه اتاق سه در چهار اون هم اوایل ماه مهر انتظار می رفت . تلویزیون چهارده اینچ

ادامه مطلب »